Lid worden?

Bestuur

volg ons op
facebook
twitter

Bestuur

Let op: De email functionaliteit van de website werkt niet meer. Om contact op te nemen met een van de bestuursleden kunt u de voornaam gebruiken gevolgd door apenstaartje hvzwartwit.nl

Lesley Wardenaar
Voorzitter
06-50651122
Helge Haarig
Secretaris
06-15502729
Nancy Schevers
Penningmeester
06-48040842.............NL18RABO0102799555
Dees Tacken
Ledenadministratie / contributie
Rick Reubsaet
Algemeen / jeugdcommissie
06-43379650
Jo Reubsaet
Technische commissie senioren
06-28327460

Contactformulier