• Beste leden,

  Door de Corona maatregelen hebben we onze jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV) nog niet kunnen laten plaatsvinden.
  Het ziet er naar uit dat op korte termijn een fysieke ALV nog niet mogelijk is, dus hebben wij besloten om deze online te organiseren op donderdag 8 juli 2021 om 20:00u.
  Voor ons een belangrijke ALV omdat we, vanwege het ontbreken van geldige statuten, samen met de notaris nieuwe statuten hebben opgesteld.
  Deze nieuwe statuten zullen door jullie, onze leden, moeten worden goedgekeurd alvorens wij deze notarieel kunnen laten vastleggen.
  Daarnaast hebben we, zoals eerder gecommuniceerd, een aftredend bestuurslid.
  Helge Haarig treed af als Secretaris en Ivo Rouwhorst heeft vorig jaar aangegeven toe te willen treden tot het bestuur.
  Het bestuur heeft uitgebreid met Ivo gesproken en overleg gepleegd.
  Wij willen Ivo tijdens het ALV aandragen als nieuw bestuurslid en ook daarvoor vragen wij jullie goedkeuring.
  Hij zal namens het bestuur de rol van Secretaris op zich nemen.

  Een “normale” ALV zouden we zelf via Teams of Zoom kunnen organiseren, maar omdat er gestemd moet worden zijn we genoodzaakt om dit uit te besteden.
  Om de nieuwe statuten goedgekeurd te krijgen moet er minimaal twee derde van onze leden stemmen tijdens het ALV.
  Jullie deelname aan dit online ALV is voor ons dus zeer belangrijk.
  Je kunt ook iemand anders machtigen als je zelf niet aanwezig kunt zijn.
  Ons verzoek is dan ook om deel te nemen aan het online ALV of iemand anders te machtigen zodat we het minimale aantal stemmen halen zodat de kosten niet voor niks gemaakt worden.

  Kun je zelf niet aanwezig zijn, geef je stemrecht dan door aan een ander lid welke wel digitaal aanwezig kan zijn zodat je stem niet verloren gaat.
  Wil jij je stem afgeven, stuur dan uiterlijk 24 juni een email naar ALV@hvzwartwit.nl met daarin je eigen volledige naam en/of spelende zoon/dochter en de volledige naam van het lid aan wie jij je stemrecht hebt afgegeven.
  Via Online-ALV zal dan de stem van het lid aan wie jij je stemrecht hebt afgegeven dubbel tellen (of vaker indien deze meerdere machtigingen krijgt).

  Tijdens het Online-ALV kun je via de internet browser je stem uitbrengen op de volgende twee vragen:
  Ben je akkoord met de nieuwe statuten?
  Ben je akkoord met het toetreden van Ivo Rouwhorst tot het bestuur.

  Via www.online-ALV.nl krijgen jullie in de week na 24 juni een uitnodiging met link naar de vergadering, bewaar deze goed.
  Het inloggen werkt met een SMS verificatie.
  Om deze reden vragen wij jullie om je mobiele nummer aan ons door te geven door op deze email te reageren.

  Het nieuwe concept van de statuten kunt je hier inzien/downloaden:
  https://www.hvzwartwit.nl/wp-content/uploads/hvzwartwit/Statuten-Zwart-Wit-CONCEPT.pdf
  Op deze manier kun je in alle rust de statuten doornemen en hoeven wij deze niet volledig door te nemen tijdens het ALV, zodat we deze redelijk kort kunnen houden.
  De agenda van deze ALV zullen we op een later tijdstip publiceren op onze website.

  Mocht je vragen hebben dan kun je ons deze per mail stellen.
  Indien gewenst kunnen we deze ook tijdens het ALV behandelen, maar het heeft onze voorkeur alle vragen voorafgaand aan het ALV te beantwoorden.

  Met sportieve groet,

  Het bestuur.

  P.S.:
  In verband met de nieuwe wet WBTR zijn wij verplicht zijn om onderstaande tekst in de statuten te verwerken bij de eerstvolgende statuten wijziging.
  Dit is in het ontwerp in de bijlagen nog niet aanwezig maar zal wel in de definitieve versie worden toegevoegd.

  • Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
  • De leden van Continuïteitscommissie dienen door de algemene (leden)vergadering van de vereniging benoemd te worden. De taken en verantwoordelijkheden van de Continuïteitscommissie kunnen in een afzonderlijk artikel worden beschreven in het huishoudelijk reglement of door het opstellen van een Bestuursreglement.