• Beste,

  Bij deze willen wij als bestuur alle leden uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 17 november 2021, aanvang 19:30, in de grote zaal van MFC de Oirsprong. Vanzelfsprekend zullen de dan geldende Corona maatregelen van kracht zijn en wordt er tevens gekeken naar de mogelijkheden om de vergadering online bij te wonen, net zoals tijdens de vorige ALV.

  Ben je lid, of ouder van een jeugdlid, en ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze vereniging, wil je meedenken of gewoonweg eens komen luisteren wat er zoal speelt in onze club, dan hopen wij jou op deze vergadering te mogen verwelkomen.

  Verder zullen we tijdens de vergadering de volgende agenda aanhouden:
  • Opening
  • Binnengekomen stukken & aanvullende agendapunten
  • Notulen vorige ALV
  • Jaarverslag voorzitter
  • Financieel verslag penningmeester
  • Verslag kascontrolecommissie en kiezen nieuwe kascontrolecommissie
  • Begroting door penningmeester
  • Bestuurszaken
  • Sponsoring
  • Activiteiten
  • Toernooi
  • Rondvraag
  • Sluiting

  Sportief uitnodigend,
  Bestuur HV Zwart Wit