• Bestuur

  Om contact op te nemen met een van de bestuursleden kunt u de voornaam gebruiken gevolgd door @hvzwartwit.nl

  Diana Pisters
  Voorzitter
  06-42087172
   
  Ivo Rouwhorst
  Secretaris
  06-55891791
   
  Nancy Meijers
  Penningmeester
  06-48040842.............NL18RABO0102799555
   
  Dees Tacken
  Ledenadministratie/contributie
   
  Rick Reubsaet
  Technische commissie jeugd
  06-43379650
   
  Jo Reubsaet
  Technische commissie senioren
  06-28327460
   
  Lesley Wardenaar
  Bestuurslid
  06-50651122