• Bestuur

  Om contact op te nemen met een van de bestuursleden kunt u de voornaam gebruiken gevolgd door @hvzwartwit.nl

  Lesley Wardenaar
  Voorzitter
  06-50651122
  Ivo Rouwhorst
  Secretaris
  06-55891791
  Nancy Meijers
  Penningmeester
  06-48040842.............NL18RABO0102799555
  Dees Tacken
  Ledenadministratie/contributie
  Rick Reubsaet
  Technische commissie jeugd
  06-43379650
  Jo Reubsaet
  Technische commissie senioren
  06-28327460