• Bestuur

  Om contact op te nemen met een van de bestuursleden kunt u de voornaam gebruiken gevolgd door @hvzwartwit.nl

  Diana Pisters
  Voorzitter
  06-42087172
   
  Kim Beumers
  Secretaris
  06-55051175
   
  Nancy Meijers
  Penningmeester
  06-48040842.............NL18RABO0102799555
   
  Nicole Arts
  Ledenadministratie/contributie
  06-27455392
   
  Rick Reubsaet
  Technische commissie jeugd
  06-43379650
   
  Vaceture
  Technische commissie senioren
   
   
  Aniek Reuling
  Bestuurslid
  06-25206764
   
  Lesley Wardenaar
  Bestuurslid
  06-50651122