• COVID19 maatregelen sporthal de Oirsprong in Oirsbeek

  In verband met de huidige COVID19 maatregelen is publiek tijdens de handbalwedstrijden in sporthal de Oirsprong (Oirsbeek) niet toegestaan. Alle spelende teams krijgen een eigen kleedkamer toegewezen. In de kleedkamer zijn een toilet en doucheruimte aanwezig waarvan gebruik gemaakt mag worden. In de sporthal gelden de COVID19 maatregelen welke door het NHV bekend zijn gemaakt. 

  De beheerder van de accommodatie (SESS) heeft ons laten weten dat de hal voldoet aan de richtlijnen en dat er voldoende wordt geventileerd (er is géén recirculatie!).

  De overheid heeft een dringend advies gegeven voor het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes. Ons verzoek is dan ook om dit advies te volgen en bij binnenkomst van de hal een mondkapje te dragen. 

  Voor chauffeurs van de bezoekende vereniging geldt echter onderstaande uitzondering welke door de handbalbond duidelijk is toegelicht. Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen zich aan deze regels zal houden. Tijdens de tijdelijke noodverordering zal er op de tribune géén coronaverantwoordelijke aanwezig zijn omdat placeren vanuit de overheid momenteel niet verplicht is. Er zijn immers maar enkele teambegeleiders aanwezig.

  Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

  Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

  Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

  Ik rijd mijn kind naar een wedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?

  Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Wij adviseren dat er per 3 kinderen 1 chauffeur mee komt.

  Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

  Wanneer u uw kind brengt naar een sportlocatie buiten de eigen woonplaats: Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

   

  De gemeente heeft een desinfectiezuil in de toegangshal geplaatst en wij verzoeken alle bezoekers (spelers, trainers, coaches en teambegeleiding) om hiervan gebruik te maken.

   

  Met sportieve groet,

   

  Het bestuur

  HV Zwart wit

 • Update Coronavirus en handbal

  Update 4-11-2020
  Coronamaatregelen aangescherpt en verlengd
  Voor trainingen wordt de groepsgrootte voor senioren in ieder geval voor de komende 2 weken teruggebracht van 4 naar 2 personen. Ook worden de huidige maatregelen tot midden december verlengd. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen blijven trainen en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

  Update 14-10-2020
  Op dinsdagavond 13 oktober om 19.00 uur heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aangekondigde maatregelen zullen in ieder geval de komende vier weken van kracht zijn en gaan in op woensdag 14 oktober om 22:00 uur.

  Deze maatregelen hebben gevolgen voor de handbalsport. Alle handbalcompetities van het NHV worden per direct stilgelegd tot en met 10 november. Dit geldt voor alle competities van het NHV, zowel voor de senioren als jeugd, op alle niveaus.

  Jeugd tot en met 17 jaar mag door blijven trainen in teamverband, hierbij zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.

  Naast de sportkantines moeten nu ook de douches en kleedkamers gesloten worden.

  Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. Het NHV werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competitie.  De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.

 • NHV PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN I.V.M. CORONA

  (UPDATE 05-10-2020)

  “Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

  Algemene uitgangspunten

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
  • Enige uitzondering is jonger dan 13 jaar, net als in het onderwijs mogen ook die met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) komen trainen of spelen.
  • Schud geen handen!
  • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
  • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

  De 1,5-meter afstandsregel

  • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
  • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
  • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
  • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

  Aankomst in de sportaccommodatie

  • Schud geen handen!
  • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
  • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
  • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
  • Zorg voor een goede ontvangst van de scheidsrechter(s), waarbij er een ruimte beschikbaar is waar zij kunnen wachten tot ze de sporthal kunnen betreden.
  • Controleer de grootte van de eigen kleedruimte.
   • Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

  Gedrag in de kleedkamer

  • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
  • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
  • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

  Voor de wedstrijd

  • Uitvoeren van spelerspascontrole
   • Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
   • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
  • Technische bespreking (vanaf Tweede Divisie)
   • Indien er in de ruimte voor de technische bespreking geen 1,5-meter afstand gewaarborgd kan worden, zorg dan in overleg met de thuisspelende vereniging voor een geschikte locatie.
   • Wanneer er geen locatie beschikbaar is waar 1,5 meter afstand bewaard kan worden, adviseren wij om een mondkapje te dragen.
   • Wij adviseren dat de Corona-coördinator aanwezig is tijdens de Technische Bespreking. 
  • Warming-up
   • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

  Betreden speelveld en begroeting

  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
  • Het is niet toegestaan om een yel of aanmoedigingskreet uit te voeren. 
  • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
  • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn tijdens de begroeting en geen kinderen, vlaggendragers e.d. bij de line-up of begroeting te betrekken.

  Gedrag op het speelveld

  • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
   • Een yel, aanmoeidigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
   • Een clublied te zingen.
   • Overwinningsmomenten te vieren.
   • High fives te geven.

  Gedrag van het publiek

  • Het is vanaf 29 september 18.00 uur niet toegestaan dat er publiek aanwezig is in de sportaccommodatie.

  Wedstrijdtafel en organisatie

  • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op.
  • Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.
  • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

  Wisselbank en wisselzone

  • Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.
  • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.
  • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen.
  • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team.

  Tijdens de wedstrijd

  • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
  • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
  • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.

  Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

  • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
  • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
  • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

  Team time-out

  • Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
  • Het is niet toegestaan om een yel, aanmoedingingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

  Rust / pauze

  • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.
  • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.

  Na de wedstrijd

  • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
  • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
  • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.
  • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.

   

  “Extra aanvulling:  Protocol voor F en H-jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19″

   Aankomst in de sportaccommodatie

  • Wij adviseren om de kinderen in sportkleding naar de toernooien komen.

  Gedrag in de kleedkamer

  • In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig.
  • Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen

  Betreden speelveld en begroeting

  • Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team

  Publiek

  • Het is vanaf 29 september niet toegestaan dat er publiek aanwezig is in de sportaccommodatie.