• Wil je lid worden van HV Zwart Wit of je kind kennis laten maken met handbal? Je kunt altijd binnenlopen op een van de trainingstijden van het desbetreffende team of een email sturen naar zwartwit@handbal.nl voor extra informatie. Voordat jij jezelf of kind aanmeldt kun je een maand meetrainen om te kijken of handbal de sport voor jouw is. Aanmelden gaat via onderstaand aanmeldformulier.

  aanmeldformulier

 • Leeftijdsindeling

  Onderstaand schema geeft de teamindeling weer op geboordejaar. Peildatum voor de indeling is 31 december van elk jaar.

  Seizoen 2021-2022

  GeboortejaarTeam

  2002 of eerder

  Seniorleden

  2003 of 2004

  A-jeugd

  2005 of 2006

  B-jeugd

  2007 of 2008

  C-jeugd

  2009 of 2010

  D-jeugd

  2011 of 2012

  E-jeugd

  2013 of 2014

  F-jeugd (mini's)

  2015 of later

  H-jeugd (kabouters)

 • Contributie

  De contributie bij Zwart Wit is afhankelijk van uw leeftijd. Hieronder vindt u de bedragen per  leeftijdscategorie . Er is sprake van twee soorten contributie namelijk: De verenigingscontributie en de bondscontributie. Bij de aanmelding vult u ook een machtigingsformulier in. De verenigingscontributie wordt maandelijks geincasseerd, gedurende 12 maanden per jaar. De bondscontributie wordt jaarlijks voor aanvang van de competitie geincasseerd. Ons rekening nummer is NL18RABO0102799555.

  Dit betreft de bedragen voor het seizoen 2020-2021:

  Team

  Verenigingscontributie per maand

  Bondscontributie per jaar

  Senioren

  € 24,55

  € 55,00

  A-Jeugd

  € 17,45

  € 49,80

  B-Jeugd

  € 16,25

  € 47,80

  C-Jeugd

  € 15,75

  € 44,10

  D-Jeugd

  € 14,60

  € 44,10

  E-Jeugd

  € 13,45

  € 43,05

  F-Jeugd

  € 13,25

  € 38,70

  Kabouters

  € 13,25

  € 38,30

  Recreanten

  € 13,62

  € 21,50