• Wil je lid worden van HV Zwart Wit of je kind kennis laten maken met handbal? Je kunt altijd binnenlopen op een van de trainingstijden van het desbetreffende team of een email sturen naar bestuur@hvzwartwit.nl voor extra informatie. Voordat jij jezelf of kind aanmeldt kun je een maand meetrainen om te kijken of handbal de sport voor jouw is. Aanmelden gaat via onderstaand aanmeldformulier.

  aanmeldformulier

 • Afmelden

  Afmelden gebeurt per email naar bestuur@hvzwartwit.nl

  Vermeld hierin de naam van de speler, het team en ook graag de reden van afmelding.

 • Leeftijdsindeling

  Onderstaand schema geeft de teamindeling weer op geboordejaar. Peildatum voor de indeling is 31 december van elk jaar.

  Seizoen 2022-2023

  GeboortejaarTeam

  2002 of eerder

  Seniorleden

  2003, 2004 of 2005

  A-jeugd

  2006 of 2007

  B-jeugd

  2008 of 2009

  C-jeugd

  2010 of 2011

  D-jeugd

  2012 of 2013

  E-jeugd

  2014 of 2015

  F-jeugd (mini's)

  2016 of later

  H-jeugd (kabouters)

 • Contributie

  De contributie bij Zwart Wit is afhankelijk van uw leeftijd. Hieronder vindt u de bedragen per  leeftijdscategorie . Er is sprake van twee soorten contributie namelijk: De verenigingscontributie en de bondscontributie. Bij de aanmelding vult u ook een machtigingsformulier in. De verenigingscontributie wordt maandelijks geincasseerd, gedurende 12 maanden per jaar. De bondscontributie wordt jaarlijks voor aanvang van de competitie geincasseerd. Ons rekening nummer is NL18RABO0102799555.

  Dit betreft de bedragen voor het seizoen 2022-2023:

  Team

  Verenigingscontributie per maand

  Bondscontributie per jaar

  Senioren

  € 24,55

  € 55,00

  A-Jeugd

  € 17,45

  € 49,80

  B-Jeugd

  € 16,25

  € 47,80

  C-Jeugd

  € 15,75

  € 44,10

  D-Jeugd

  € 14,60

  € 44,10

  E-Jeugd

  € 13,45

  € 43,05

  F-Jeugd

  € 13,25

  € 38,70

  Kabouters

  € 13,25

  € 38,30

  Recreanten

  € 13,62

  € 21,50