• Allen,

  Afgelopen donderdag 2 november 2023 heeft onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden op locatie de Schepenbank.

  Een ALV met nogal wat bestuurswijzigingen.

  Jo, Ivo en Dees hebben hun bestuursfunctie opgezegd en gaan de vrijetijd nu anders indelen.

  De bestuurstermijn van Nancy en Lesley was verstreken en beide hebben zich herkiesbaar gesteld.

  Aniek Reuling, Kim Beumers en Nicole Arts hebben zich verkiesbaar gesteld als nieuwe bestuursleden.

  Tijdens de stemronden zijn alle vijf de kandidaten gekozen door de aanwezige leden.

  Onderstaand het nieuwe bestuur:

  Voorzitter Diana Pisters
  Secretaris Kim Beumers
  Penningmeester Nancy Meijers
  Ledenadministratie + contributie Nicole Arts
  Technischecommissie Jeugd Rick Reubsaet
  Bestuurslid Aniek Reuling
  Bestuurslid Lesley Wardenaar